També es pot consultar el blog

http://afiguera.blogspot.com.es/

La crisi de la Restauració

La consolidació del catalanisme polític (1901-1923)

Economia i societat en el primer terç del segle XX