També es pot consultar el blog

http://afiguera.blogspot.com.es/

El Gernika, Pablo Picasso
El Gernika, Pablo Picasso

La guerra civil espanyola (1936-1939)

De la sublevació a la guerra civil

La dimensió internacional

Les etapes de la guerra

Entre la guerra i la revolució a la zona republicana

Consolidació del franquisme

Presentacions de Power Point