També es pot consultar el blog

http://afiguera.blogspot.com.es/

L'època dels grans conflictes

La primera guerra mundial (1914-1918)

La Revolució Russa

El crac de 1929 i la depressió dels 30

Els règims totalitaris

La segona guerra mundial (1939-1945)

  Webs